Emniyet Politikası

 1. Emniyet yönetiminin temel bir değer olduğunu ve şirket içinde en üst önceliğe sahip olmasını sağlıyoruz.
 2. Hedefler çatıştığında uçuş emniyeti lehine karar alıyoruz.
 3. Tüm ilgili havacılık düzenleyici emniyet gereksinimlerini ve standartlarını karşılıyor veya aşıyoruz.
 4. Emniyet Yönetim Sistemi'nin anahtar unusrlarını gerekli kaynakları ayırarak destekliyoruz.
 5. Pozitif Emniyet Kültürü'nü teşvik ederek, cezalandırıcı olmayan emniyet raporlamasını destekliyoruz.
 6. Tüm çalışanlarımıza gerekli emniyet eğitimini sağlayarak emniyet farkındalığını artırıyoruz.
 7. Emniyet sorumluluklarını ve yükümlülükleri açıkça tanımlıyoruz.
 8. Tehlike tanımlama ve risk yönetimini kullanarak risklerimizi kabul edilebilir bir düzeyde tutmamızı sağlıyoruz.
 9. Hedeflerimize ve amaçlarımıza uygun olarak emniyet performansımızı sürekli olarak iyileştiriyoruz.
 10. Tüm faaliyetlerimizde insan faktörlerini dikkate alıyoruz.
 11. Emniyeti sürekli iyileştirmek amacıyla güvenlik politikamızı kuruluşumuzun tüm seviyelerine iletiyoruz.