Part 147 M.T.O.A. (Bakım Eğitim Organizasyon Onayı)

Part 147 M.T.O.A., bakım eğitim organizasyonlarının onayı için Avrupa standardını temsil eder ve iki bölümden oluşur:

  • Temel Eğitim: Part 66 hava aracı bakım lisansı almak için gereksinimleri kapsar.
  • Uçak Tip Eğitimi: Bireylere belirli bir uçak tipinde çalışma yetkisi verir.