Kalite Politikası

  1. Her zaman bakım ve uçuş güvenliğini ilk önceliğimiz olarak benimseyerek ve risk yönetimi uygulamalarını hayata geçirerek güvenilir hizmetler ve ürünler sunuyoruz.
  2. Tüm personelin insan faktörü prensiplerine uygun olarak çalışmasını sağlıyor ve güvenlikle ilgili konularda gönüllü raporlamayı teşvik ediyoruz.
  3. Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak amacıyla müşteri beklentilerine uygun ürün ve hizmet sunuyoruz ve müşteri geri bildirimlerinin iletilmesini teşvik ediyoruz.
  4. Müşteri şikayeti durumunda, şikayeti nesnel bir şekilde çözmek için güven, açıklık, tarafsızlık, gizlilik, erişilebilirlik, eksiksizlik, eşitlik ve duyarlılık prensiplerine uygun olarak gerekli önlemleri hızlı bir şekilde almak üzere çözümler sunuyoruz.
  5. Tüm personelimizin standartlara ve düzenlemelere uyum sağlamalarına iyi bir profesyonel ve teknik uygulama ile destek sağlıyoruz.
  6. Hizmet kalitesine öncelik vererek çevre ve iş sağlığı güvenliği bilinciyle kalite yönetim sistemlerini benimsemeyi sağlıyoruz.
  7. Belirlenen stratejik yönde ve etkili yönetim ilkesiyle amaçlarımıza ve hedeflerimize ulaşmaya çalışıyor, personelimizin yetki ve sorumluluklarının bilincinde olarak arasındaki iletişimi, uyumu ve işbirliğini artırmayı amaçlıyoruz.
  8. Sürekli iyileştirme yaklaşımını prensip olarak benimseyerek, sistemleri sürekli olarak gözden geçiriyor ve planlama, bilgi ve teknoloji tabanlı yaklaşımlarla kurumsal sadakati ve takım ruhunu en üst düzeyde tutarak gelişen bir organizasyon olma hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz.
  9. Sektör paydaşlarımızla işbirliği sağlamak amacıyla, tüm personelimizin ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri, müşteri kalite denetçileri ve tedarikçiler dahil olmak üzere tüm paydaşlarımıza uygun olarak çalışmasını sağlıyoruz.